STARTOM 4H FÖRETAGARNAMARKNADSPLATSENKONTAKTA OSSLOGGA IN

Om 4H Företagarna

Introduktion

4H-företag är en del av ungdomsorganisationen 4H:s verksamhet.
Bara i Halland drivs det nästan 200 4H-företag varje år.

4H-företagen har en lång tradition och startade som ett sätt att introducera jordbrukarungdomen till livet som egen företagare. Idag ser vi det som ett sätt
att lära ungdomar ta eget ansvar för ett projekt och även ett sätt att visa hur
man kan driva ett mindre företag.

Ett 4H-företag drivs inom 4H:s profiler Hushåll, Kultur, Odling och Djur, Skog och Natur.

Att vara 4H-företagare är oerhört lärorikt och går att anpassa till olika åldrar. När du är 7 år och driver ditt första 4H-företag berättar du med ord och bild vad som händer i ditt 4H-företag och vad du har lär dig. När du kommer upp i åldrarna så bokför du dina inkomster och utgifter och lägger ner mer tid på 4H-företaget.

Tidigare använde 4H-företagaren av en bok där text och bild sammanställdes, denna hemsida ska nu ersätta boken och ta 4H-företagaren in i framtiden.

 

Se gärna vår film som visar upp några av våra 4H-företagare

 

 

 
 

 

 

 

 

Till dig som är förälder

Du som är förälder har en viktig roll i 4H-företags-verksamheten. 4H-företagen bygger på att 4H:aren själv skall genomföra sin uppgift och behöver ibland råd och stöd för att klara 4H-företaget. Du är den person som dagligen träffar medlemmen och har störst möjlighet att hjälpa henne/honom.

Planering

Planera tillsammans med ert barn vilka uppgifter som skall ingå i 4H-företaget, samt vilka uppgifter som ni eventuellt skall samarbeta kring. Skriv gärna ner detta i en ”överenskommelse”, mall för detta finns att ladda ner under "Tips och Trix" när man är inloggad på sin sida.

Genomförande

Stötta 4H-företagaren med råd och anvisningar då problem och frågor uppstår. Med detta menas inte att du skall gå in och göra arbetet som 4H-företagaren tagit på sig, utan endast att du stödjer 4H-aren så att hon/han gör det själv. Det är viktigt att ni vid planeringen av 4H-företaget lägger upp en plan som ligger i rätt svårighetsgrad för medlemmen. Kretsinstruktörerna ställer gärna upp och besvarar dina frågor kring detta.

Ekonomi

4H-företagaren får själv stå för eventuella utgifter som blir i 4H-företaget. 4H-företaget är ibland föremål för granskning av skattemyndigheterna, som vill lägga 4H-arens inkomst ovanpå föräldrarnas inkomst. Här nedan finner du några råd för att 4H-aren skall kunna uppträda som egen ”företagare” även juridiskt.
- en överenskommelse skall upprättas.
- alla inköp skall göras i 4H-arens namn.
- likaså  försäljning.
- 4H-företaget skall avgränsas ordentligt från övrig liknande verksamhet om ni har gård. Kontrakt på arrende och hyra skall upprättas och införas i överenskommelsen.

 

 

© 2010 4H-Företagarna - Webmaster: Lithus Webbyrå Falkenberg